Дружеството Папир Бг

е основано през 2000 г. и е специализирано в събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Количествата които изкупува и продава го поставя сред водещите фирми в този бранш.

Притежаваме необходимите разрешителни за тази дейност – дейностите по третиране на отпадъци се извършват съгласно Решение № 09-ДО-291-04/12.03.2013 г., а тези по транспортиране съгласно Регистрационен документ № 09-РД-286-01/15.04.2014 г., издадени от РИОСВ – Пловдив и Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали № 59/10.05.2004 г, издадено от Министерство на икономиката.

Разполагаме със собствени бази в Пловдив, Пазарджик, Бургас, Горна Оряховица и Търговище.

Отпадъци от хартия

Папир БГ изкупува всички видове отпадъчна хартия, годна за рециклиране – велпапе, картон, картонени шпули, вестници, списания, офсетови и хромови хартии, изрезки от печатници.

Отпадъчни пластмаси

Ние изкупуваме различни видове отпадъчни пластмаси - ПЕТ бутилки (от минерални води, безалкохолни напитки), LDPE (полиетилен, стреч фолиа), HDPE (туби, тръби), полипропилен (домакинска пластмаса).

Стъклен амбалаж

Изкупуваме стъклен амбалаж – чисти бутилки и буркани от безцветно и цветно стъкло. Не се допуска плоско (прозоречно) стъкло

Черни и цветни метали

Папир БГ изкупува на дребно и на едро черни и цветни метали – отпадъчни стомани, чугун, метални опаковки, алуминий, мед, оловни акумулатори и др.

Балираща преса Presona с предпресовка

Тип LP 100 CH4

Сила на пресоване 100 т.

Капацитет в експлоатация 600 куб.м./ч.

Материалите се подават на лентов транспортьор и процесът на балиране е напълно автоматизиран.

Материали, които се балират: всички видове хартия, полиетилен, твърди пластмасови опаковки.

Сепарираща инсталация

Състои се от захранващ транспортьор, кабина със сортираща лента, магнитен сепаратор. Разполага с 6 работни места и 4 бункера за сортираните материали.

На инсталацията се извършва сепариране по видове на отпадъци от опаковки от системи за разделно събиране и различни видове хартия.

22 372

Тона отпадъчна хартия

1 842

тона Пластмасови опаковки

727

тона Метали

473

тона Стъклен амбалаж