„ПАПИР БГ“ ООД стартира изпълнението на договор

01 февр. „ПАПИР БГ“ ООД стартира изпълнението на договор

Считано от 25.01.2021 г. „ПАПИР БГ“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1134-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 150 000.00 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 127 500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 22 500.00 лeвa. Проектът на  „ПАПИР БГ“ ООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

  • постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места-запазване нивото на заетост
  • продължаване на дейността на предприятието след приключване на проекта