За нас

За нас

За Папир БГ

Дружеството е основано през 2000 г. и е специализирано в събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Количествата които изкупува и продава го поставя сред водещите фирми в този бранш.

Фирмата притежава необходимите разрешителни за тази дейност – дейностите по третиране на отпадъци се извършват съгласно Решение № 09-ДО-291-04/12.03.2013 г., а тези по транспортиране съгласно Регистрационен документ № 09-РД-286-01/15.04.2014 г., издадени от РИОСВ – Пловдив и Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали № 59/10.05.2004 г, издадено от Министерство на икономиката.

Разполагаме със собствени бази в Пловдив, Пазарджик, Бургас, Горна Оряховица и Търговище. На територията на град Пловдив е създадена база за сортиране, балиране, транспорт и продажба на всички видове отпадъци от хартия, пластмаса, стъклен амбалаж, черни и цветни метали.

Фирмата притежава собствен транспорт – товарни автомобили – 1,5 т., 5 т., 10 т., 20 т., специализирана техника – мултилифтове, мобилни преси, контейнери, пресконтейнери, а така също и контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Осигуряваме обслужване на клиентите си своевременно и на място.

С ресурсите си, както и с професионалните и коректни отношения дружеството ни е спечелило за доставчици големи производствени фирми, търговски вериги, банки, учебни заведение и държавни институции.

Папир БГ изпълнява специфичните изисквания на клиентите на готовата си продукция и продава успешно на вътрешния и външен пазар.

Папир БГ ООД е избрана да обслужва системите за разделно събиране на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД и БУЛЕКОПАК АД.

Сертификати по стандартите ISO:
9001:20080%
14001:2004 + Cor.1:20090%
BS OHSAS 18001:20070%

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД в следните общини:

гр. Пловдив

Район Тракия

гр. Пловдив

Район Централен

Община Стамболийски

Община Перущица

Община Съединение

Община Куклен

БУЛЕКОПАК АД в следните общини:

гр. Пловдив

Район Източен

гр. Пловдив

Район Западен