За нас

Екип

Росица Илкова

Управител

Веселин Розов

Управител База

Тодор Танев

Ръководител транспорт

Трендафила Иванова

Експерт БЗР

Соня Папазова

Организатор Логистика

Никола Ангелов

Началник склад метали

Катя Цветанска

Входящ контрол

Илинка Скачкова

Отговорник производство

Лушка Станчовска

Експерт разделно събиране

Десислава Томова

Счетоводител

Мария Коюмджиева

Шеф кантар

Любомир Величков

Организатор износ

За нас

За Папир БГ

Дружеството е основано през 2000 г. и е специализирано в събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Количествата които изкупува и продава го поставя сред водещите фирми в този бранш.

Фирмата притежава необходимите разрешителни за тази дейност – дейностите по третиране на отпадъци се извършват съгласно Решение № 09-ДО-291-04/12.03.2013 г., а тези по транспортиране съгласно Регистрационен документ № 09-РД-286-01/15.04.2014 г., издадени от РИОСВ – Пловдив и Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали № 59/10.05.2004 г, издадено от Министерство на икономиката.

Разполагаме със собствени бази в Пловдив, Пазарджик, Бургас, Горна Оряховица и Търговище. На територията на град Пловдив е създадена база за сортиране, балиране, транспорт и продажба на всички видове отпадъци от хартия, пластмаса, стъклен амбалаж, черни и цветни метали.

Фирмата притежава собствен транспорт – товарни автомобили – 1,5 т., 5 т., 10 т., 20 т., специализирана техника – мултилифтове, мобилни преси, контейнери, пресконтейнери, а така също и контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Осигуряваме обслужване на клиентите си своевременно и на място.

С ресурсите си, както и с професионалните и коректни отношения дружеството ни е спечелило за доставчици големи производствени фирми, търговски вериги, банки, учебни заведение и държавни институции.

Папир БГ изпълнява специфичните изисквания на клиентите на готовата си продукция и продава успешно на вътрешния и външен пазар.

Папир БГ ООД е избрана да обслужва системите за разделно събиране на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД и БУЛЕКОПАК АД.

Сертификати по стандартите ISO:
9001:20080%
14001:2004 + Cor.1:20090%
BS OHSAS 18001:20070%

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД в следните общини:

гр. Пловдив

Район Тракия

гр. Пловдив

Район Централен

Община Стамболийски

Община Перущица

Община Съединение

Община Куклен

БУЛЕКОПАК АД в следните общини:

гр. Пловдив

Район Източен

гр. Пловдив

Район Западен