Папир БГ

18 окт. Процедура за избор на изпълнител

Избор на изпълнител за доставка и инсталация на Балираща автоматизирана преса с дигитализирано управление и включен лентов транспортьор Обект на процедурата: Доставка Приложим нормативен акт: ПМС 80...

Прочети повече

01 февр. „ПАПИР БГ“ ООД стартира изпълнението на договор

Считано от 25.01.2021 г. „ПАПИР БГ“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1134-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия...

Прочети повече