Услуги

Papir BG

Изкупуване на отпадъци

• Папир БГ изкупува всички видове отпадъчна хартия, годна за рециклиране – велпапе, картон, картонени шпули, вестници, списания, офсетови и хромови хартии, изрезки от печатници. Приемаме хартията насипна, на бали или на роли. Не се допускат промазани, етикетъчни и ламинирани с фолио или метал хартии.
• Ние изкупуваме различни видове отпадъчни пластмаси – ПЕТ бутилки (от минерални води, бира безалкохолни напитки и др.), LDPE (полиетилен прозрачен и цветен, стреч фолиа), HDPE (бутилки, туби, тръби), полипропилен (домакинска пластмаса, каси, туби, бидони, маси, столове и др.).
• Изкупуваме стъклен амбалаж – чисти бутилки и буркани от безцветно и цветно стъкло. Не се допуска плоско (прозоречно) стъкло.
• Папир БГ изкупува на дребно и на едро черни и цветни метали – отпадъчни стомани, чугун, метални опаковки, алуминий, мед, оловни акумулатори и др.
• Изкупуваме опаковки от дървесни материали-палети, скари, бокспалети – здрави и счупени.

Осигуряваме транспортиране на отпадъците от клиента до базата ни. Разполагаме с различни по тип и товароподемност автомобили – лекотоварни автомобили до 1,5 т. тежкотоварни от 4-23 т., мултилифтове за транспортиране на контейнери, мобилни преси, автомобил с кран.

Дейностите по третиране на отпадъци се извършват съгласно Решение № 09-ДО-291-04/12.03.2013 г., а тези по транспортиране съгласно Регистрационен документ № 09-РД-286-01/15.04.2014 г., издадени от РИОСВ – Пловдив.

Обслужване на системи за разделно събиране и сепариране на отпадъци

Папир БГ е подизпълнител на Екопак България АД и Булекопак АД за обслужване на системите им за разделно събиране в община Пловдив в районите – Тракия, Централен, Източен и Западен, както и в общини Стамболийски, Перущица, Съединение и Куклен.

Също така ние подпомагаме изграждането на системи за разделно събиране на фирми, генериращи различни видове отпадъци, предоставяме необходимите съдове за събирането им, които впоследствие обслужваме.

Papir BG
papirbg-pix

Събиране на опасни отпадъци

Папир БГ сключва договори за събиране на отпадъци, класифицирани като опасни и организира транспортирането им до площадката за временно съхранение, както и екологичното им третиране. Издаваме необходимите Идентификационни документи.

Дейностите по третиране на отпадъци се извършват съгласно Решение № 09-ДО-291-04/12.03.2013 г., а тези по транспортиране съгласно Регистрационен документ № 09-РД-286-01/15.04.2014 г., издадени от РИОСВ – Пловдив.

Унищожаване на архиви

Услугата включва шредиране и последващо балиране на архиви. Издават се необходимите документи, изисквани от клиента.

Папир БГ ООД е администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 32013.

confidential
Papir BG

Транспортни услуги

Папир БГ ООД осигурява транспортиране на отпадъците от клиента до базата ни. Разполагаме с различни по тип и товароподемност автомобили – лекотоварни автомобили до 1,5 т. тежкотоварни от 4 – 23 т., мултилифтове за транспортиране на контейнери и пресконтейнери, сметосъбиращи камиони, автомобил с кран.

Галерия