Услуги

Осигуряваме транспортиране на отпадъците от клиента до базата ни. Разполагаме с различни по тип и товароподемност автомобили – лекотоварни автомобили до 1,5 т. тежкотоварни от 4-23 т., мултилифтове за транспортиране на контейнери, мобилни преси, автомобил с кран.

 

Дейностите по третиране на отпадъци се извършват съгласно Решение № 09-ДО-291-04/12.03.2013 г., а тези по транспортиране съгласно Регистрационен документ № 09-РД-286-01/15.04.2014 г., издадени от РИОСВ – Пловдив.

Изкупуване на отпадъци

Папир БГ изкупува всички видове отпадъчна хартия, годна за рециклиране – велпапе, картон, картонени шпули, вестници, списания, офсетови и хромови хартии, изрезки от печатници. Приемаме хартията насипна, на бали или на роли. Не се допускат промазани, етикетъчни и ламинирани с фолио или метал хартии.

 

Ние изкупуваме различни видове отпадъчни пластмаси – ПЕТ бутилки (от минерални води, бира безалкохолни напитки и др.), LDPE (полиетилен прозрачен и цветен, стреч фолиа), HDPE (бутилки, туби, тръби), полипропилен (домакинска пластмаса, каси, туби, бидони, маси, столове и др.).

 

Изкупуваме стъклен амбалаж – чисти бутилки и буркани от безцветно и цветно стъкло. Не се допуска плоско (прозоречно) стъкло.

 

Папир БГ изкупува на дребно и на едро черни и цветни метали – отпадъчни стомани, чугун, метални опаковки, алуминий, мед, оловни акумулатори и др.

 

Изкупуваме опаковки от дървесни материали – палети, скари, бокспалети – здрави и счупени.

Обслужване на системи за разделно събиране и сепариране на отпадъци

Папир БГ е подизпълнител на Екопак България АД и Булекопак АД за обслужване на системите им за разделно събиране в община Пловдив в районите – Тракия, Централен, Източен и Западен, както и в общини Стамболийски, Перущица, Съединение и Куклен.

Също така ние подпомагаме изграждането на системи за разделно събиране на фирми, генериращи различни видове отпадъци, предоставяме необходимите съдове за събирането им, които впоследствие обслужваме.

Събиране на опасни отпадъци

Папир БГ сключва договори за събиране на отпадъци, класифицирани като опасни и организира транспортирането им до площадката за временно съхранение, както и екологичното им третиране. Издаваме необходимите Идентификационни документи.

Дейностите по третиране на отпадъци се извършват съгласно Решение № 09-ДО-291-04/12.03.2013 г., а тези по транспортиране съгласно Регистрационен документ № 09-РД-286-01/15.04.2014 г., издадени от РИОСВ – Пловдив.

Унищожаване на архиви

Услугата включва шредиране и последващо балиране на архиви. Издават се необходимите документи, изисквани от клиента.

Папир БГ ООД е администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 32013.

Транспортни услуги

Папир БГ ООД осигурява транспортиране на отпадъците от клиента до базата ни. Разполагаме с различни по тип и товароподемност автомобили – лекотоварни автомобили до 1,5 т. тежкотоварни от 4 – 23 т., мултилифтове за транспортиране на контейнери и пресконтейнери, сметосъбиращи камиони, автомобил с кран.

Извозване на строителни отпадъци

Предоставяме контейнери за строителни отпадъци с обем от 5-7 м3 и транспортиране на отпадъка до депо

Галерия