КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ – „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

07 ное. КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ – „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

„ЕКОКОЛЕКТ” АД, „ПАПИР БГ“ ООД И

ОБЩИНА РОДОПИ, с.МАРКОВО

ОРГАНИЗИРАТ

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ –

„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

 

screen-shot-2016-11-07-at-6-00-16-pm

І. ЦЕЛЕВА ГРУПА

В кампанията могат да участват всички граждани на територията на с.Марково.

ІІ. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Да се покаже как ежедневните ни навици се отразяват на околната среда и да се възпита ангажираност в населението към отговорно отношение спрямо отпадъците.

ІIІ. СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Гражданите могат да събират отпадъци от опаковки: Хартия, Пластмаса, Стъкло, Метал. Те трябва да бъдат сортирани по вид материал.

Няма ограничение за количеството събран отпадък.

ІV. СРОК

  • 11.2016 г. – 27.11.2016 г.

V. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА И НАГРАДИ

На 28.11.2016 г. от 10 ч. пред Кметството на с.Марково ще се предават събраните отпадъци от опаковки.Събраните средства от кампанията ще бъдат използвани от Кметството на с.Марково за закупуване на коледна украса за селото.